Хирам

  1. Един Тирски цар, който изпратил да честитят на Давид възкачването му на престола, и който му помогнал да съгради палата си – 2Цар. 5:11; 1Лет. 14:1.
  2. Друг Тирски цар, който може би е бил син на предишния, и който също бил приятел на Давид. При възцаряването на Соломон, той изпратил да му честитят, а после му доставил голяма помощ за построяването на храма. Той приготвил и му изпратил дървета и камъни, с едно голямо количество злато, вместо които приел жито, вино и масло, заедно с двадесет града в Галилея – 3Цар. 9:26-28, 10:11-22; 2Лет. 8:18. Йосиф, Юдейския историк, разказва, че Хирам и Соломон си задавали един на друг гатанки, и че Хирам, след като подобрил положението на столицата си Тир и царството си, през честитото си царуване от тридесет и четири години, умрял на възраст петдесет и две години.
  3. Един изкусен художник от Тир, на когото майка му била еврейка, а баща му тирянин. Вътрешните украшения и съдове на Соломоновия храм, били изработени под негово ръководство – 3Цар. 7:13-14; 2Лет. 2:13-14.