Хиун

Името на един идол, на който израилтяните се покланяли в пустинята – Ам. 5:26 и Д.А. 7:43. Твърде е вероятно, този идол да е представял планетата Сатурн, на която източните народи са се покланяли, и са принасяли жертви за умилостивение като на един зъл дух. Виж Ремфан.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.