Ходатай (посредник)

Един, който стои между две страни или лица, като посредник за съобщение или примирие. До колкото е чувствителен за виновността си, и за святостта и правосъдието на Бога, човека не смее да влезе в непосредствено съобщение с едно същество, от което има причина да го е страх. Израилтяните показаха действието на това чувство на Синайската планина – Вт. 5:23-31; и Бог благоволи да постави Мойсей ходатай между себе си и тях, да приеме и предаде закона от едната страна, и техните обещания за покорност от другата. В качеството си на ходатай, той послужи и в различни други случаи – Из. 32:30-32; Чис. 14гл.; Пс. 106:23; и така беше изпълнител на Божията воля и образ на Христос – Гал. 3:19. Месия е бил във всичките векове единствения истински ходатай между Бога и човека; и без него, Бог е недостъпен и пояждащ огън – Йн. 14:6; Д.А. 4:12. Посредством Христос, като Ангел на завета, са ставали всичките съобщения между небето и земята в Старозаветни времена; и като Ходатай на Новия Завет, той върши всичко, което е нужно, за да примири съвършено Бога с човека: Той поддържа честта на Бога, като се явява като наш Застъпник с кръвта си, с която ни откупи; и чрез неговата състрадателна любов и посредством Святия Дух, той ни разполага и дава възможност да се върнем при Бога. Вярващият, който се е покаял е изкупен от Христа, чрез когото приема прощение, благодат, и живот вечен. В тази висока служба, Христос стои сам, защото той е само и Бог и човек – 1Тим. 2:5; Евр. 8:6, 9:15, 12:24.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.