Ходатайство

То се изразява в това, че Исус Христос се явява пред небесния трон като застъпник на людете си, и посредничи чрез извършеното си дело, за да се приемат молитвите им, и да се оправдаят молителите в неговото лице – Ис. 53:12; 1Йн. 2:1; Рим. 8:34; Евр. 7:25, 9:24. Христос е единственият Ходатай, който се застъпва за грешниците и неговото дело е съвършено. За Св. Дух също е писано, че ходатайствува за вярващите – Рим. 8:26, като всява святи желания в сърцата им.