Ходолгомор

Цар на Елам, една област в Персия, който царувал във времето на Авраам. Той подчинил под своята власт градовете около Мъртво море; и когато жителите им се разбунтували, той отишъл с четири съюзни царе и разорил цялата страна южно и източно на Йордан. Лот, Авраамовия братенец, бил между пленниците, но него избавил Авраам, който на часът вдигнал една сила от слугите си и от съседите си, преследвал неприятелят, ненадейно го нападнал, и го разбил – Бит. 14:1-24. Сравни Псалом 110.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.