Ходолгомор

Цар на Елам, една област в Персия, който царувал във времето на Авраам. Той подчинил под своята власт градовете около Мъртво море; и когато жителите им се разбунтували, той отишъл с четири съюзни царе и разорил цялата страна южно и източно на Йордан. Лот, Авраамовия братенец, бил между пленниците, но него избавил Авраам, който на часът вдигнал една сила от слугите си и от съседите си, преследвал неприятелят, ненадейно го нападнал, и го разбил – Бит. 14:1-24. Сравни Псалом 110.