Хоразин

Град в Галилея, недалеч от Капернаум и Витсаида, на северозападния бряг на Галилейско море. По мнението на Йероним, този град е отстоял на две мили от Капернаум. Никакви следи от името му не са останали. Вероятно той е бил на мястото на днешния Тел-Хумъ, на северния бряг на Галилейско море, три мили на североизток от Капернаум. Исус Христос е укорявал Хоразин за непокаянието му – Мт. 11:21 и Лк. 10:13.