Хоразин

Град в Галилея, недалеч от Капернаум и Витсаида, на северозападния бряг на Галилейско море. По мнението на Йероним, този град е отстоял на две мили от Капернаум. Никакви следи от името му не са останали. Вероятно той е бил на мястото на днешния Тел-Хумъ, на северния бряг на Галилейско море, три мили на североизток от Капернаум. Исус Христос е укорявал Хоразин за непокаянието му – Мт. 11:21 и Лк. 10:13.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.