Хорейци

Едно старо племе, което обитавало в Сиир, откъдето било изпъдено от едомците – Бит. 14:6; Вт. 2:12,22. За хорейците се мисли, че са живели в пещери, както онези люде, за които се споменава в книгата на Йов (30:6), и че са били разделени на колена – Бит. 36:20-30.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.