Хорейци

Едно старо племе, което обитавало в Сиир, откъдето било изпъдено от едомците – Бит. 14:6; Вт. 2:12,22. За хорейците се мисли, че са живели в пещери, както онези люде, за които се споменава в книгата на Йов (30:6), и че са били разделени на колена – Бит. 36:20-30.