Хорма

Чис. 21:1-3

Един град на юг в Ханаан. При Хорма, непокорните юдеи били поразени, през втората година след изхода им от Египет – Чис. 14:45. Този град по-късно бе опустошен и разорен – Съд. 1:16-17, но Симеоновите потомци отново се заселиха в него – И.Н. 19:4, и Давид им изпрати една част от користите, които плени от амаличаните – 1Цар. 30:30.