Хороиграние (ликуване)

Скачането на изцеления от Петър и Йоан – Д.А. 3:8, е приличало на eврейското хороиграние. Евреите са играли хоро, когато е трябвало да се изрази религиозна радост и признателност. Понякога хороиграния са ставали в чест на някой победител. Така, когато Давид се връщаше от поражението на Голиат „излязоха жените от всичките Израилеви градове, та пяха и хоро играха”. Евреите са играли хоро и за домашна радост, напр. когато блудният син се върнал в бащиният си дом, наловили се роднините му да играят хоро. В религиозните хороиграния, хорото е водил някой от ликуващите, а другите следвали като пеели същевременно религиозни песни; така, напр., пророчицата Мариам повела веднъж Израилевите жени – Из. 15:20-21, а цар Давид мъжете – 2Цар. 6:14; Пс. 150:4. При евреите хороигранието е имало само религиозен характер; при тях мъже и жени заедно никога не са играли хоро.