Хова

Едно място на север от Дамаск, което било посетено от Авраам – Бит. 14:15. Това място сега е неизвестно.