Ховар

Една река, която извира от Месопотамия, и която тече първо на югозапад, и се втича в Ефрат. Покрай плодоносните брегове на тази река, Навуходоносор населил една част от пленените евреи, и тука Езекил видял своите видения – Ез. 1:3, 3:15, 10:15, 43:3.