Хрисолит

Един прозрачен скъпоценен камък, злато-цветен и блестящ – Отк. 21:20. Мнозина мислят, че е камъкът, който сега наричаме „топаз”.