Хрисопрас

Десетият от онези скъпоценни камъни, които украсявали основата на небесния Ерусалим, както го е видял Евангелист Йоан. Хрисопрасът е жълто-зеленикав, както го показва името му – Отк. 21:20.