Хрисопрас

Десетият от онези скъпоценни камъни, които украсявали основата на небесния Ерусалим, както го е видял Евангелист Йоан. Хрисопрасът е жълто-зеленикав, както го показва името му – Отк. 21:20.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.