Хус

  1. Най-старият син на Хам, и баща на Нимрод, Сева, Евила, Савта, Раама, Савтека, повечето от които се заселили в Честита Арабия – Бит. 10:6-8.
  2. Хус или Хуска земя. Земята населена от Хусовите потомци. Това название се вижда, че е било приспособено най-малко на три различни страни:

 

  1. Източен Хус, който обемал областите Персис, Хусистан и Сусиана, в Персия. Тази земя лежи на изток от Тигър. В нея се мисли, че е текъл Гион – Бит. 2:13. Виж Едем.
  2. По мнението на мнозина, евреите така също употребявали Хус и Хуска, за да обозначават южните части на Арабия, и крайбрежието на Червено море. В Хуската земя се родил Нимрод, който се населил в Месопотамия – Бит. 10:8. „Етиопянката”, която Мойсей взел за жена в пустинята, може да е била от рода на Хус – Из. 2:16-21; Чис. 12:1; 2Лет. 21:16.
  3. По-обикновено Хус обозначава собствена Етиопия, която лежи на юг и на югоизток от Египет, и която сега се нарича Абисиния – Ис. 18:1, 20:3-5; Ер. 13:23; Ез. 29:10; Дан. 11:43.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.