Хусай

Архиецът, приятел на Давид. Като се извести за буната повдигнат от Авесалом, и че цар Давид беше се принудил да побегне от Ерусалим, той го посрещна на върха на Маслинената планина, извън града, с раздрани дрехи и с пръст на главата си. Давид му каза, че ако отиде с него да го придружи, той ще му бъде товар, и го посъветва да се върне в свитата на Авесалом, и оттам да му послужи. Тогава Хусай се върна в Ерусалим, където стана съветник на Авесалом, и така успя да развали съветите на Ахитофел, и да помогне на Давид, като му спечели време да избяга – 2Цар. 15:32-37, 16:16-19, 17гл.