Хусанрисатаим

Един Месопотамски цар, който угнетявал израилтяните осем години, (между 1402 и 1394г., преди Р.Х.), и от когото ги избавил Готониил – Съд. 3:8-10.