Хутайци

Едно племе, което обитавало страната отвъд Ефрат, и което било по-късно преселено в Самария, на мястото на израилтяните, които до тогава я населявали. Хутайците, обитавали отначало Хуската земя, или Хута, на изток. Прочее, първото Хутайско поселение, е било в Мидийските градове, които покорил по-късно Салманасар.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.