Хутайци

Едно племе, което обитавало страната отвъд Ефрат, и което било по-късно преселено в Самария, на мястото на израилтяните, които до тогава я населявали. Хутайците, обитавали отначало Хуската земя, или Хута, на изток. Прочее, първото Хутайско поселение, е било в Мидийските градове, които покорил по-късно Салманасар.