Ябълка

Ябълка (евр. тапуах) –П.П. 2:3 – 5, 7:8, 8:5; Й-л 1:12
Всичките стари преводи, тълкуват думата тапуах като ябълка. Същата дума на арабски и до днес значи ябълка. Но мнозина от новите тълкуватели считат, че друго дърво и друг плод са по-типични за тези места. Някой предполагат, че е дюля, други кайсия, трети портокал, а други са приемали, че тази дума значи китрово дърво. Богатата краска, благоуханната миризма и хубавата външност на това дърво, (и в цветът и в плодът), се съгласуват добре с горните стихове. Мислите на умни хора, добре изразени, са като “златни ябълки в сребърни съдове”, т.е. като узрял и златен плод, в сребърни и красиво направени кошнички – Пр. 25:11.