Ядуя (познат)

  1. Един от онези, които подпечатаха Завета – Неем. 10:21.
  2. Син на Йонатан – Неем. 12:11, който свещенослужеше дълго време след пленничеството. Някои вярват, че той е същият първосвещеник във времето на Александър Велики. Ако това е така, трябва да предположим, че това име е било прибавено в Неем. 10:21, от друга ръка след времето на Неемия. Той е последния от първосвещениците, споменати в Стария Завет.