Яил

Жената на Хевер Кенеецът, която уби Сисар, военоначалникът на Ханаанската войска, който се беше скрил в шатрите ѝ. Докато той спеше, тя заби кол в слепоочието му – Съд. 4:17-23.  Вероятно, Сисар бе достоен за смърт пред Израилтяните. При това още, вероятно е животът или честта на Яил, да са били в опасност, или пък по боговдъхновение, тя може да се е въодушевила да отмъсти за угнетяваните Израилтяни, с които е била свързана с родство. Песента на Девора, прославя това дело, като праведно и героично, и като Божие осъждение, което както и поражението на Сисаровата войска, стана за по-голям срам, защото се извърши от жена – Съд. 5:1, 24-27,31.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.