Яир

  1. Военачалник в завоеванието на Васан, вероятно преди евреите да бяха преминали Йордан, (1451г. преди Р.Х.). Двадесет и три града при Аргов, били наречени на негово име Авот-Яир.
  2. Осмият Израилев съдия, в Галаад Манасиин, (1210г. преди Р.Х.). Вероятно е бил потомък и наследник на предишния – Съд. 10:3-5.
  3. Един от началниците на синагогата в Капернаум, достопаметен с вярата си в Христос. Заради тази си вяра, Христос съживи и въздигна от смъртен одър дъщеря му, дванадесетгодишно момиче – Мк. 5:22; Лк. 8:41.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.