Яловост

Яловостта, се считаше на всякъде на Изток за много оскърбително явление – Бит. 16:1, 30:1-23; 1Цар. 1:6-19; Ис. 47:9, 49:21; Лк. 1:25, особено между еврейките, които помнеха обещаният Месия – Бит. 3:15, и желаеха да имат честта да му станат сродници. Силата на това желание се доказва от извънредните и често неоправдаеми мерки, които еврейките понякога са предприемали за тази цел – Бит. 16:2, 19:31, 38:14; Вт. 25:5-10.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.