Яловост

Яловостта, се считаше на всякъде на Изток за много оскърбително явление – Бит. 16:1, 30:1-23; 1Цар. 1:6-19; Ис. 47:9, 49:21; Лк. 1:25, особено между еврейките, които помнеха обещаният Месия – Бит. 3:15, и желаеха да имат честта да му станат сродници. Силата на това желание се доказва от извънредните и често неоправдаеми мерки, които еврейките понякога са предприемали за тази цел – Бит. 16:2, 19:31, 38:14; Вт. 25:5-10.