Янох (упокоение)

Нефталимов град в северна Палестина, превзет от Асирийския цар – 4Цар. 15:29. Местоположението му не е точно определено.