Ярем

омот, иго)

Символ на подчинение и поробване – 3Цар. 12:4, железен ярем, на жестоко притеснение – Вт. 28:48. Обредният закон е бил хомот, отегчително ограничение – Д.А. 15:10; Гал. 5:4. Отхвърляне или прекратяване на игото, е означавало временно или неограничено освобождение от робство – Ис. 58:6; Ер. 2:20, и понякога неприпознаване на законна власт – Ер. 5:5. Само Бог може да премахне яремът, наложен върху нас от греховете ни – П.Ер. 1:14, но игото да слугуваш на Христос е благо и леко – Мт. 11:29-30.