Ярост

(гняв)

Когато говорят по човешки, библейските писатели приписват на Бога ярост, гняв, и други подобни страсти, защото някои от Божиите промислителни дела, са такива, които човек би извършил, когато е раздразнен от ярост и гняв. Трябва обаче да внимаваме, да не отдадем на Бога човешки страсти и слабости.