Ярост

(гняв)

Когато говорят по човешки, библейските писатели приписват на Бога ярост, гняв, и други подобни страсти, защото някои от Божиите промислителни дела, са такива, които човек би извършил, когато е раздразнен от ярост и гняв. Трябва обаче да внимаваме, да не отдадем на Бога човешки страсти и слабости.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.