Яса

Град на север в Моавското царство. Там наблизо, Мойсей порази Сион – Чис. 21:23. Яса беше в пределите на Рувимовото племе и Левитски град – И.Н. 21:36. В Ис. 15:4, и Ер. 48:21, четем за него, че пак е в ръцете на моавците.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.