Ясон

Сродник на ап. Павел в Солун, у когото апостолът е бил на гости. Той и домът му, се изложиха на опасност, за да защитят Павел от тълпата (52 г. след Р.Х.) – Д.А. 17:5-10. Пет години по-късно, срещаме Ясон с Павел в Коринт – Рим. 16:21.