Ясон

Сродник на ап. Павел в Солун, у когото апостолът е бил на гости. Той и домът му, се изложиха на опасност, за да защитят Павел от тълпата (52 г. след Р.Х.) – Д.А. 17:5-10. Пет години по-късно, срещаме Ясон с Павел в Коринт – Рим. 16:21.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.