Ястреб

Една твърдо-крила и хищна птица. От родът на ястребите има различни видове в Сирия. Те са се считали за нечисти от юдеите – Лев. 11:16, и за свети от гърците и египтяните. С хвърченето си, ястребите поясняват мъдрото провидение на Създателя – Йов 39:26.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.