Ястреб

Една твърдо-крила и хищна птица. От родът на ястребите има различни видове в Сирия. Те са се считали за нечисти от юдеите – Лев. 11:16, и за свети от гърците и египтяните. С хвърченето си, ястребите поясняват мъдрото провидение на Създателя – Йов 39:26.