Ятир

Град в Юда, в планинските места – И.Н. 15:48; 21:14. Давид изпрати тук дарове – 1Цар. 30:27; 1Лет. 6:57.