Явал

Син на Ламех и Ада, и потомък на Каин. Предполага се, че той пръв е дал началото на номадския живот, така както живеят хората и сега в шатри, в Арабия и Тартария. Той пръв е открил подвижните шатри, които тогава може би са правени от кожи – Бит. 4:20.