Явал

Син на Ламех и Ада, и потомък на Каин. Предполага се, че той пръв е дал началото на номадския живот, така както живеят хората и сега в шатри, в Арабия и Тартария. Той пръв е открил подвижните шатри, които тогава може би са правени от кожи – Бит. 4:20.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.