Яван

Четвъртият син на Лафет – Бит. 10:2-4. Това име е както гръцкото Йон, от което произлиза Йония. Яван се счита за прадядо на гърците. Виж Гърция.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.