Яван

Четвъртият син на Лафет – Бит. 10:2-4. Това име е както гръцкото Йон, от което произлиза Йония. Яван се счита за прадядо на гърците. Виж Гърция.