Явин

1. Силен цар по времето на Исус Навин, който имаше Асор за столица на царството си, разположена на север в Ханаан. Съюзът, който направи против Исус Навин, съдейства за собственото му поражение (1450г. преди Р.Х.) – И.Н. 11гл.
2. Друг Асорски цар, живял едно столетие и половина по-късно, който жестоко угнетявал израилтяните в продължение на двадесет години, докато Бог въздигнал Девора и Варак, за да ги освободят – Съд. 4гл.; Пс. 83:9.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.