Явис

1. Манасин град, източно от Йордан, който се е наричал Явис-галаадски, защото е бил построен в земята, общо известна под името Галаад. Според Евсевий, този град се е намирал на шест мили от Пела, към Гераса. Израилтяните го пленили и поразили жителите му, защото отказали да помогнат, за да се накаже Виниаминовото племе – Съд. 21:8-10. По-късно, Явис е обсаден от амонците, и избавен от Саул. В признателност за тази услуга, Явис-галаадските мъже, предпазват мъртвите тела на Саул и синовете му от поругаване от, страна на филистимците – 1Цар. 11гл., 31:11-13; 2Цар. 2:5.
2. Потомък на Юда, който бил по-почитан между братята си, поради големия си успех в молитва – 1Лет. 4:9-10