Явнеил (Йеова направи да се съгради)

1. Град в Юда, наречен също Явни – И.Н. 15:11; 2Лет. 26:6. Озия го превзел от филистимците и съборил крепостите му. Той се прочул по време на войната на Макавеите, и бил наречен от Йосиф – Ямния. Явнеил бил голям и многолюден град, и след разрушението на Ерусалим станал седалище на една прочута Еврейска школа и на Синедриона. Вярва се, че града е бил днешното село Йевна, на около три мили от Средиземно море, и 12 мили на юг от Йопа. Кръстоносците издигнали тук крепост, от която развалините и днес се виждат. Има един гроб, който считат за гроб на Гамалиил, потомък на прочутия Гамалиил, наставника на Павел. Там се намират разрушени църкви, от едната страна. Йевненското пристанище е едно от най-добрите пристанища по Палестинския бряг под Кисария, въпреки че, във водите му се крият опасни канари.
2. Място в Нефталимовото наследие – И.Н. 19:33, наречено в Талмудът Кафар-Яма, и вероятно е днешното място Иума.