Явок

Един поток, който сега се нарича Зерка; втича се в Йордан, по средата между Тивериадското езеро и Мъртво море, на разстояние по тридесет мили от морето и от езерото. Тече най-напред по една възвишена и пуста страна, и приема в себе си един приток от север и друг от юг. Последният е разделял амонците от израилтяните. Източната част на Явок, пресъхва през лятото. Към запад, Явок тече през един дълбок дол. При Фануил, където Яков се бореше с ангела, потокът се прекосяваше – Бит. 32:22. Този поток разделяше владенията на Ог, от царството на Сион – И.Н. 12:2-5, и преминаваше през една страна, която по-късно беше определена за Гадовото племе.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.