Язовец

Едно малко животно, от рода на мечките, което през цялата зима спи зимен сън. То живее в студените страни, а в Палестина не се среща. Оттова някои мислят за „язовските кожи”, споменати в Из. 25:5, 26:14; Ез. 16:10, и другаде, които са се употребявали за покриването на скинията и за обувки, че са били кожите, не на това животно, но на един вид морско животно от Червено море. Един изследовател отбелязва, че е „видял части от кожата на една голяма риба, убита на брега, която е била един пръст на дебелина, и се е употребявала от арабите за направата на обувки”. Други мислят, че е едно животно от вида на дивите кози, кожите на които евреите са докарвали от Египет.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.