Язва (рана)

Всяко зло нанесено от Бога на един народ за наказание, каквото е десетте египетски язви, по времето на Мойсей – Из. 9:14; Чис. 11:33, 16:46; 1Цар. 4:8; Отк. 11:6.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.