Язва (рана)

Всяко зло нанесено от Бога на един народ за наказание, каквото е десетте египетски язви, по времето на Мойсей – Из. 9:14; Чис. 11:33, 16:46; 1Цар. 4:8; Отк. 11:6.