Идо

Юдейски пророк, който е пророкувал против Еровоам, и е писал историята на Ровоам и Авия – 2Лет. 9:29, 12:15, 13:22. Йосиф и други са на мнение, че той е пророкът, за когото се разказва в Св. Писание, че е изпратен до Еровоам във Ветил, и че на връщане го нападнал и умъртвил лъв – 3Цар. 13гл. И за други лица под това име се споменава в Стария Завет – 1Лет. 27:21; Езд. 8:17-20; Зах. 1:1.