Йеова-ире (Господ ще промисли)

Името дадено от Авраам на мястото, където едва не заклал сина си Исаак – Бит. 22:14. Това име възпоменава думите му, в отговор на питането на Исаак в 8 ст., че Бог ще си промисли агнето за всеизгарянето.