Йеова-шалом (Господ на мира)

Името, с което Гедеон нарекъл един олтар, който съградил на мястото, където ангелът Господен му се явил, и го поздравил с думите: “Мир на тебе” – Съд. 6:24.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.