Йеова-шама (Господ е там)

Име дадено от Езекил на един бъдещ свят град – Ез. 48:35.