Йерапол

Фригийски град, на западния предел на Фригия, близо до Колос и Лаодикия. Йерапол е бил прочут с топлите си извори и бани. Там се учредила една Християнска църква, още в първите времена на християнството, на която пастирът бил Епафрас – Кол. 4:12,13. Сега Йерапол е разорен, но развалините му и днес свидетелствуват за някогашната му слава и величие. Между тези развалини се намират останките от три църкви, един театър, една гимназия, и много надгробни паметници. Бялото чело на скалите, на които бил разположен градът му, е дало сегашното му име Памук Кале.