Игаион

Пс. 9:16
За тази дума се предполага, че показва спиране за размишление, в пеенето на псалома.