Икония

Голям град в Мала Азия, днес познат под името Коня. Мало-Азиатските области се разпределяха много различно в разни времена, така че според едни писатели Икония се падаше във Фригия, според други в Ликаония, а според трети в Писидия. Християнската вяра, пръв проповядва и укрепи в този град Павел, (48г. след Р.Х.); но той е принуден да избяга от там, за да спаси живота си от едно гонение, подигнато срещу него от неповярвалите Юдеи – Д.А. 13:51, 14:1-6. Те го преследваха и в Листра, където го биха, и едва не го убиха, но след известно време, той пак посети Икония, (51г. след Р.Х.) – Д.А. 14:19-21; 2Тим. 3:11. Християнската църква, продължаваше да съществува в Икония за осем века, но под Мухамеданската власт тя почти угасна. За сега, Коня е най-главен град на Карамания. Разположена е в прекрасна и плодородна страна, 260 мили на югоизток от Цариград, и 120 от Средиземно море. Оградена е със стени, които се подпират от 108 четвъртити кули, четиридесет крачки на разтояние една от друга. Жителите й 40,000, са турци, арменци, гърци и евреи.