Илия

Тесвиец, от Галаадските жители – 3Цар. 17:1. Нищо не се знае за родителите му и за детството му. Със своята смелост и верност, той подингал гневът на Ахаав и Езавел, особено когато ги заплашил, че няма да падне роса или дъжд за няколко години, заради греховете на Израилтяните. Това се е случило около 908г. преди Р.Х. Ръководен от Бога пророкът избягал при потока Херит, където го хранили враните. После станал и отишъл в Сарепта, в Финикия, и там извършил две чудеса; чрез едното той доставил храна на една гостоприемна жена, чрез другото съживил бездушното тяло на детето й. От там се завърнал при цар Ахаав, където на Кармил в едно събрание на лъжливи пророци, прославил истинния Бог, който му дал отговор “чрез огън”. След това бездъждието било последвано от силен дъжд. След всичко това, Илия за малко не се отчаял, като гледал, че народоначалниците пак не поискали да се покаят, и да припознаят истинния Бог. Тогава той избягал в пустинята, и отишъл на Хорив, Божията планина, където едно видение от Бога го утешило и укрепило. От там Бог го изпратил в Дамаск, да помаже Азаил за цар над Сирия. След шест години, Илия осъжда Ахаав и Езавел за престъплението им в случая с Навутей; и по-късно предрича смъртта на цар Охозия, и призовава огън от небето върху стражите, които искали да го уловят. Като разбрал, че скоро ще бъде взет от земята, Илия дал последните си наставления в пророческото училище, преминал Йордан чрез едно чудо, и без да умре бил отнесен към небето в една огнена колесница – 3Цар. 17-19, и 21гл.; 4Цар. 1,2гл. Възнесението на пророк Илия, се е случило около 896г. преди Р.Х. Предполага се, че писмото до Йорам, с което Илия му известява, че ще страда заради беззаконията си, е било написано преди пророкът да се възнесе, въпреки, че то е било изпратено осем години след възнесението му – 2Лет. 21:12-19.

Илия е един от най-достоуважаемите Еврейски пророци. Той е бил дръзновен, верен, строг, самоотвержен, и ревностен за Божията слава. Целият му живот, е забележителен поради нравствените му превъзходства. Той се явява като един свръхестествен вестител от свише, и за нищо друго на се грижи освен да извърши цялото си послание. Животописанието му, е едно от най-необикновените, и е много поучително. Само Мойсей и Илия, са имали преимуществото да се явят пред Спасителя, много векове след преминаването им от този свят, на Преображенската планина – Лк. 9:28-35.

Йоан Кръстител се именува в пророчествата и Илия, защото по характерът си и по животът си, е приличал на стария Еврейски пророк – Мал. 4:5,6; Мт. 17:10-13.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.