Илиопол (град на слънцето)

I. Град в Египет, така наречен в превода на Александрийските преводачи на Св. Писание, а в Еврейския, и в преводите на Коптски, и Английски, този град се нарича Он, слънце, светлина. Арабите са го наричали Аин-Шемс, слънчев източник. Всичките тези имена произлезли от това, че египтяните в онзи град се покланяли на слънцето. Илиопол бил вече в развалини по времето на Страбон, и този историк споменава, че в Рим били занесени от там два обелиска.

II. В Св. Писание се споменава друг Илиопол под името “полето Авен”, или “слънчево поле” – Ам. 1:5. Този Илиопол е бил Сирийския, който сега носи името Баалбек. На величествените развалини на този град, са се удивлявали през миналите векове, и ще им се удивляват и в бъдеще, докато изчезнат чрез разрушителната сила на природата. Най-забележителни от останките на този стар град, са останките от три храма, от които най-големия с дворовете и входовете си, се е простирал 1000 крака от изток на запад.