Илирик

Eдна ивица земя в Европа, която се намира на изток от Адриатическо море, на север от Епир, и на запад от Македония. В старо време се делеше на Ливурния, сега Кроация на север, и Далмация на юг, която и днес е известна под същото име. Виж Далмация. Пределите на Илирик, са били по-широки или по-тесни, през различните времена. Павел, проповядвал евангелието дори до Илирик (57г. след Р.Х.) – Рим. 15:19.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.