Именей

Член на църквата, може би в Ефес, който отпадна от вярата, като се отклони от истината, отричаше учението за възкресението и говореше, че възкресението е вече станало. Когато първо се споменава за него – 1Тим. 1:20, той беше вече отлъчен от църквата, а когато се споменава втори път – 2Тим. 2:17,18, той още упражняваше гибелно влияние. Виж Александър V.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.