Ин

Една Еврейска мярка за течности – Из. 30:24; Ез. 45:24; Из. 29:40; Лев. 23:13. Инът е бил шестата част на ефата.