Иносказание

Един преносен начин на изразяване, в който се употребяват думи, буквално принадлежащи на едно нещо, за да изразят друго. Такива са словото на Натан към Давид – 2Цар. 12:1-14; Пс. 80, и притчата за сеяча на нашия Господа – Лк. 8:5-15. Израза “и това е иносказание” – Гал. 4:24, значи че събитията в живота на Исаак и Исмаил, споменати в предните стихове, са били преносно употребени.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.